КБС – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

ОГЛАС ЗА ПОСАО – ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ, СПЕЦИЈАЛИСТЕ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

Ради оснивања поликлинике у Београду, потребан нам је:

Доктор медицине- специјалиста клиничке биохемије<
УСЛОВИ:

• Да није у сталном радном односу или да је корисник старосне пензије
• Да не остварује примања код другог послодавца

Напомена: Поликлиника ће у својој понуди имати прегледе специјалиста из области интерне медицине, као и лабораторије за биохемију и микробиологију. Због облика оснивања, потребан нам је доктор медицине-специјалиста клиничке биохемије, како бисмо испунили услове из Правилника. Поликлиника има оснивача на којег ће бити регистрована.

Нудимо одличне услове, и позивамо све заинтересоване чланове Коморе широм Србије, да се јаве.

Контакт подаци:
Наташа Спасојевић
Телефон: 063242243
Е-маил: ringnatasa@gmail.com

Прочитај више

ОГЛАС ЗА ПОСАО – ЗА ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТЕ-МЕД. БИОХЕМИЧАРЕ ИЛИ ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ, СПЕЦ. МЕДИЦИНСКЕ/КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

Ради отварања биохемијске лабораторије, по закону неопходна је особа са следећим квалификацијама:

– Дипломирани фармацеут-медицински биохемичар, или
– Доктор медицине-специјалиста клиничке биохемије.

Позивамо чланове Коморе биохемичара Србије, кориснике старосне пензије у Србији који су заинтересовани да постану оснивачи биохемијске лабораторије.

Контакт:
Телефон: 064/844-6123
Мејл: ilijapraizovic00@gmail.com
Контакт особа: лабориторијски техничар Илија Праизовић

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈУЛ 2021.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31. 12. 2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јулском року 2021. године

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чине прилог ове одлуке (документ под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА јул 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 18. 05. 2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

Архива чланака