Министарство здравља Србије
Здравствени савет Србије
Институт за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”
Републички фонд за здравствено осигурање
Акредитационо тело Србије
Агенција за акредитацију здравствених установа

Медицински факултет – Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет – Универзитет у Београду
Медицински факултет у Крагујевцу
Медицински факултет у Нишу
Медицински факултет – Универзитет у Новом Саду
Фармацеутски факултет Нови Сад – Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Лекарска комора Србије
Фармацеутска комора Србије
Стоматолошка комора Србије
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Друштво медицинских биохемичара Србије
Српско лекарско Друштво

The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC
American Association for Clinical Chemistry
European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFCC)
The Balkan Clinical Laboratory Federation (BCLF)
The Association of Clinical Biochemists
Australasian Association of Clinical Biochemists

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ЧАСОПИСИ ИЗ ПОДРУЧЈА БИОМЕДИЦИНСКИХ НАУКА:

Annals of Internal Medicine
Blood Cells, Molecules, & Diseases
British Medical Journal (BMJ)
Clinica Chimica Acta
Clinical Chemistry
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Expert Reviews in Molecular Medicine
Frontiers in Bioscience
Journal of Biological Chemistry
Journal of Clinical Investigation
Journal of General Virology
Journal of Laboratory and Clinical Medicine
Journal of Medical Biochemistry
Journal of Medical Genetics
Lancet
Nature
New England Journal of Medicine
News in Physiological Sciences
Postgraduate Medical Journal
Proceedings of the National Academy of Science
Science
Scientific American
Trends Jourals

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРЕТРАЖИВАЧИ:

OVID
MEDLINE
Biocrawler
BioMedNet
Chemie.DE
Biolinks
Medical Word Search
CiteLine.com