I Председник Скупштине Коморе

Сања Станковић,
фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

Заменик председника Скупштине Коморе

Александар Миљковић,
фармацеут спец. мед. биохемије – Лабораторија за мед. биохемију „Анализа“, Београд (огранак Београд)

II Директор Коморе

Славица Цимбаљевић,
доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБС, ДЗ „Нови Београд“, Нови Београд (огранак Београд)

III Управни одбор

1. Татјана Водник – председник, фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Мирјана Саркић – заменик председника, фармацеут спец. мед. биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
3. Владан Ћосић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)
4. Јелена Викић – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ „Др Лаза К. Лазаревић“, Шабац (огранак Београд)
5. Љиљана Бачвански – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ “Ђорђе Јоановић”, Зрењанин (огранак Војводина)

IV Надзорни одбор

1. Татјана Цветковић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Институт за нефрологију-КЦ Ниш, Ниш (огранак Ниш)
2. Драгана Zakanyi – заменик председника, фармацеут-мед. биохемичар – Лаб. за мед. биохемију „Medlab“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)
3. Вера Стјепановић – члан, фармацеут-мед. биохемичар – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

V Етички одбор

1. Драгана Бракочевић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије, ДЗ „Врачар“, Београд (огранак Београд)
2. Јелица Ђорђевић – заменик председника, фармацеут спец. мед. биохемије, ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
3. Зејак Весна – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ОБ Лесковац (огранак Ниш)
4. Габрић Оља – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
5. Воргић Љиљана – члан, фармацеут спец. мед. биохемије – Биохемијска лабораторија „Воргић“, Зрењанин – приватни сектор (огранак Војводина)
6. Алексић Марина – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Лабораторија за мед.биохемију „Срболаб“, Земун – приватни сектор (огранак Београд)
7. Нађа Ступар – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – „Aqualab 20“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)

VI Одбор за припрему и рад Скупштине КБС

1. Тадић Дмитровић Ивана – председник, фармацеут-мед. биохемичар – Поликлиника „Бео–лаб плус“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
2. Димитријевић Маја – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ЗЦ „ Студеница“, Краљево (огранак Београд)
3. Пап Драгана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад (огранак Војводина)
4. Бихорац Муниба – члан, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ОБ Нови Пазар (огранак Београд)
5. Стојиљковић Светлана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)

VII Одбори огранака КБС
Београд

1. Оља Габрић – председник, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ЦМБ – КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Радовановић Јасмина – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КЦ Крагујевац (огранак Београд)
3. Нововић Анђа – члан, фармацеут-мед. биохемичар – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)

Војводина

1. Мијатовић Роса – председник, фармацеут-мед. биохемичар – ЗУ „Југолаб“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)
2. Катанић Јасмина – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, огранак Војводина)
3. Бањац Слађана – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Биохемијска лаб. „Biomedica“, Панчево – приватни сектор (огранак Војводина)

Ниш

1. Лилика Звездановић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)
2. Младеновић Славиша – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБЦ Приштина (огранак Ниш)
3. Жаклина Анђелковић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Поликлиника за лаб. дијагностику „Neolab“, Ниш – приватни сектор (огранак Ниш)

VIII Kомисија за израду општих аката КБС

1. Обреновић Радмила – председник, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Обрадовић Светлана – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Завод за лаб. дијагностику „Biomedica“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
3. Јанковић Јовица – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ОБ Пирот (огранак Ниш)

IX Kомисија за материјално-финансијско пословање КБС

1. Младеновић Славиша – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – КБЦ Приштина (огранак Ниш)
2. Величковић Александра – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Лабораторија за мед. биохемију, „Неолаб СБ“, Сокобања – приватни сектор (огранак Ниш)
3. Теодоровић Милан – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Биохемијска лабораторија „Здравље“, Шабац – приватни сектор (огранак Београд)

X Судови части

Суд части првог степена (Огранак Београд)

1. Даниела Бартоловић – председник, фармацеут спец. медицинске биохемије – ЦМБ-КЦС, Београд (огранак Београд)
2. Маријана Митровић – заменик председника, фармацеут спец. медицинске биохемије Институт за трансфузију крви Србије, Београд (огранак Београд)
3. Биљана Поповић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Лабораторија за мед. биохемију „Алталаб“, Земун – приватни сектор (огранак Београд)
4. Нововић Веселинка – заменик члана, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ЗЦ Аранђеловац (огранак Београд)

Суд части првог степена (Огранак Ниш)

1. Снежана Мадић – председник, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Центар за медицинску и клиничку биохемију-КЦ Ниш (огранак Ниш)
2. Весна Милановић – заменик председника, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Спец. болница „Сокобања“, Сокобања (огранак Ниш)
3. Аница Серафимовић – члан, фармацеут-мед. биохемичар – Поликлиника „Хуман“, Ниш – приватни сектор (огранак Ниш)
4. Јелена Здравковић – заменик члана, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ЗЦ Врање (огранак Ниш)

Суд части првог степена (Огранак Војводина)

1. Весна Главашки-Томићевић – председник, дипл. фармацеут-мед. биохемичар Лабораторија за мед. биохемију „Југолаб Сент“, Сента – приватни сектор (огранак Војводина)
2. Андреј Михајловић – заменик председника, доктор медицине спец. клиничке биохемије – ДЗ Бечеј (огранак Војводина)
3. Милован Шијачки – члан, доктор медицине спец. медицинске биохемије – ЗУ „Биотест“, Нови Сад – приватни сектор (огранак Војводина)
4. Кристина Костић – заменик члана, дипл. фармацеут-мед. биохемичар – ДЗ Сечањ (огранак Војводина)

Суд части другог степена

1. Миленко Муришић – председник, доктор медицине спец. медицинске биохемије – Лабораторија за мед. биохемију, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
2. Слађана Стојковић – заменик председника, фармацеут спец. медицинске биохемије – ЗЦ-Општа болница, Ужице (огранак Београд)
3. Жаклина Анђелковић – члан, доктор медицине спец. клиничке биохемије – Поликлиника за лаб. дијагностику „Неолаб“, Ниш – приватни сектор (огранак Ниш)
4. Јелена Кртинић – члан, дипл. фармацеут-мед. биохемичар – ДЗ Житиште (огранак Војводина)
5. Софија Величковић – члан, доктор медицине спец. клинички биохемије – ДЗ Раковица, Београд (огранак Београд)
6. Соња Ћоровић – члан, дипл. фармацеут-мед. биохемичар спец. медицинске биохемије – ЗЦ Јагодина (огранак Ниш)

XI Комисије за посредовање

Централна комисија

1. Биљана Шинжар– председник, доктор медицине- спец. клиничке биохемије – Специјална болница за плућне болести „Др Будисав Бабић“, Бела Црква (огранак Војводина)
2. Драгица Шешевић– члан, доктор медицине- спец.клиничке биохемије –Поликлиника „ДИА ЛАБ“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
3. Драгана Вукосављевић– члан, фармацеут- спец. медицинске биохемије – КЦ Медицинског факултета, Београд (огранак Београд)

Комисија за посредовање – Огранак Београд

1. Светлана Мраковић– председник , доктор медицине- спец. клиничке биохемије – ОБ „БЕЛ МЕДИК“, Београд – приватни сектор (огранак Београд)
2. Биљана Ђорђевић– члан, фармацеут- спец. медицинске биохемије, ДЗ „Нови Београд“, Београд (огранак Београд)
3. Анђело Белетић– члан, фармацеут- спец. медицинске биохемије – Клинички центар Србије, Београд (огранак Београд)

Комисија за посредовање – Огранак Ниш

1. Драгана Станковић-Ферлеж– председник, доктор медицине- спец. клиничке биохемије – Центар за мед. биохемију КЦ Ниш, Ниш (огранак Ниш)
2. Душица Стевановић– члан, фармацеут-спец. медицинске биохемије – Медицински центар „Зајечар“, Зајечар (огранак Ниш)
3. Драгана Мадић– члан, доктор медицине- спец. клиничке биохемије – ЗЦ „Пирот“, Пирот (огранак Ниш)

Комисија за посредовање – Огранак Војводина

1. Катанић Јасмина– председник, доктор медицине-спец. клиничке биохемије – Институт за здравствену заштиту деце и омладине, Нови Сад (огранак Војводина)
2. Ева Дукаи– члан, фармацеут-спец. медицинске биохемије – ДЗ „Кањижа“, Кањижа (огранак Војводина)
3. Ана Антонић– члан, фармацеут-медицински биохемичар – Самостална биохемијска лабораторија „МЕДЛАБ“, Зрењанин -приватни сектор (огранак Војводина)