Председник Скупштине Коморе

Прим. др сц. Татјана Водник,
спец. медицинске биохемије

Заменик председника Скупштине Коморе

Dr med. Dragana Brakočević,
spec. kliničke biohemije

Директор Коморе

Др мед. Биљана Поповић,
спец. клиничке биохемије

Чланови Управног одбора

1. Прим. Јелица Ђорђевић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Доц. др Владан Ћосић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије – члан
4. Соња Шупут, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан
5. Драгана Заканy, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан

Чланови Надзорног одбора

1. Проф. др Татјана Цветковић, спец. клиничке биохемије – председник
2. Доц. др Јасмина Катанић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Владимир Миловић, дипл. фарм. – мед. биохемичар – члан

Чланови Етичког одбора

1. Доц. др Сања Станковић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Др мед. Жаклина Анђелковић, спец. клиничке биохемије– заменик председника
3. Вера Стјепановић, дипл. фарм.-медицински биохемичар – члан
4. Оља Габрић, спец. медицинске биохемије – члан
5. Бошко Мисита, спец. медицинске биохемије – члан
6. Ивана Вујатов, спец. медицинске биохемије – члан
7. Др мед. Јелена Здравковић, спец. клиничке биохемије – члан

Одбор огранка Београд

1. Прим. Даниела Бартоловић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Тамара Станојев, дипл. фарм-мед. биохемичар – заменик председника
3. Др мед. Зорица Рељић, спец. клиничке биохемије – члан

Одбор огранка Војводина

1. Ирена Франковић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Љиљана Бачвански, спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Данијела Миладиновић, дипл. фарм-мед. биохемичар – члан

Одбор огранка Ниш

1. Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, спец. клиничке биохемије– председник
2. Ћоровић Соња, спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Ана Пасуљевић, дипл. фарм-мед. биохемичар – члан