Директор Коморе

Др мед. Биљана Поповић,
спец. клиничке биохемије

Председник Скупштине Коморе

Прим. др сц. Татјана Водник,
спец. медицинске биохемије

Заменик председника Скупштине Коморе

Др мед. Драгана Бракочевић,
спец. клиничке биохемије

Чланови Управног одбора

1. Прим. Јелица Ђорђевић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Доц. др Владан Ћосић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије – члан
4. Соња Шупут, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан
5. Драгана Zakanyi, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан

Чланови Надзорног одбора

1. Проф. др Татјана Цветковић, спец. клиничке биохемије – председник
2. Доц. др Јасмина Катанић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Владимир Миловић, дипл. фарм. – мед. биохемичар – члан

Чланови Етичког одбора

1. Доц. др Сања Станковић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Др мед. Жаклина Анђелковић, спец. клиничке биохемије– заменик председника
3. Вера Стјепановић, дипл. фарм.-медицински биохемичар – члан
4. Оља Габрић, спец. медицинске биохемије – члан
5. Бошко Мисита, спец. медицинске биохемије – члан
6. Ивана Вујатов, спец. медицинске биохемије – члан
7. Др мед. Јелена Здравковић, спец. клиничке биохемије – члан

Одбор огранка Београд

1. Прим. Даниела Бартоловић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Тамара Станојев, дипл. фарм-мед. биохемичар – заменик председника
3. Др мед. Зорица Рељић, спец. клиничке биохемије – члан

Одбор огранка Војводина

1. Ирена Франковић, спец. медицинске биохемије – председник
2. Љиљана Бачвански, спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Данијела Миладиновић, дипл. фарм-мед. биохемичар – члан

Одбор огранка Ниш

1. Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, спец. клиничке биохемије– председник
2. Ћоровић Соња, спец. медицинске биохемије – заменик председника
3. Ана Пасуљевић, дипл. фарм-мед. биохемичар – члан

Суд части првог степена (Огранак Београд):

1. Слађана Стојковић, дипл. фармацеут-мед. биохемичар, спец. медицинске биохемије – председник
2. Ивана Тадић-Дмитровић, дипл. фармацеут-мед.биохемичар, спец. медицинске биохемије– заменик председника (приватни сектор)
3. Милица Гајовић, дипл. фармацеут-медицински биохемичар – члан
4. Маријана Станојевић-Пирковић, др мед. -спец. клиничке биохемије – заменик члана

Суд части првог степена (Огранак Ниш):

1. Снежана Мадић, др мед. -спец. клиничке биохемије – председник
2. Весна Милановић, др мед. -спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Аница Серафимовић, дипл. фармацеут-медицински биохемичар– члан (приватни сектор)
4. Јелена Здравковић – др мед. -спец. клиничке биохемије – заменик члана

Суд части првог степена (Огранак Војводина):

1. Весна Главашки-Томићевић, дипл. фармацеут-медицински биохемичар – председник (приватни сектор)
2. Андреј Михајловић, др мед. -спец. клиничке биохемије – заменик председника
3. Милован Шијачки, др мед. -спец. медицинске биохемије– члан (приватни сектор)
4. Кристина Костић, дипл. фармацеут-мед. биохемичар – заменик члана

Суд части другог степена:

1. Мирјана Перовић, дипл. фармацеут-мед. биохемичар, спец. медицинске биохемије -председник
2. Јелена Соскић, магистар фармације – мед. биохемичар – заменик председника (приватни сектор)
3. Ивана Вујошевић, дипл. фармацеут-мед. биохемичар, спец. медицинске биохемије – члан
4. Жаклина Анђелковић, др мед.-спец. клиничке биохемије – члан (приватни сектор)
5. Марија Булић, др мед.-спец. клиничке биохемије– члан
6. Софија Величковић, др мед.-спец. клинички биохемије– члан

Централнa Комисијa за посредовање КБС:

1. Лилика Звездановић, др мед – спец. клиничке биохемије – председник
2. Биљана Шинжар, др мед.-спец.клиничке биохемије – члан
3. Ана Радовић, дипл. фармацеут-спец. медицинске биохемије – члан

Комисијa за посредовање – огранак Београд:

1. Светлана Мраковић, др мед. -спец. клиничке биохемије – члан(приватни сектор) – председник
2. Нада Савић, дипл. фармацеут –мед. биохемичар, спец. медицинскебиохемије – члан
3. Анђело Белетић, дипл. фармацеут-мед. биохемичар, спец. медицинскебиохемије – члан

Комисијa за посредовање (Огранак Ниш):

1. Драгана Станковић-Ферлеж, др мед. -спец. клиничке биохемије – председник
2. Кристина Стоилковић,магистарфармације-мед. биохемичар – члан
3. Драгана Мадић, др мед.-спец. клиничке биохемије – члан

Комисијa за посредовање (Огранак Војводина):

1. Ева Дукаи, дипл.фармацеут-спец. медицинскебиохемије – председник
2. Јасмина Катанић, др мед.-спец. клиничке биохемије – члан
3. Роса Мијатовић, дипл. фармацеут-медицински биохемичар – члан (приватни сектор)