Комора је обавезна, професионална и јединствена организација биохемичара за територију Републике Србије коју чине огранци Коморе.

Комора има три огранка као своје организационе јединице и то:

1. Огранак Београд – (Стари град, Вождовац, Нови Београд, Земун, Сурчин, Савски Венац, Врачар, Палилула, Раковица, Младеновац, Обреновац, Барајево, Гроцка, Звездара, Сопот, Чукарица, Колубарски округ – Ваљево, Моравички округ – Чачак, Златиборски округ – Ужице, Мачвански округ -Шабац, Подунавски округ – Смедерево, Браничевски округ – Пожаревац, Шумадијски округ – Крагујевац, Рашки округ – Краљево); за овај огранак седиште је Београд.

2. Огранак Војводина – (Северно-бачки округ – Суботица, Јужно-бачки округ -Нови Сад, Западно-бачки округ – Сомбор, Сремски округ – Сремска Митровица, Средње-банатски округ – Зрењанин, Северно-банатски округ -Кикинда, Јужно-банатски округ – Панчево); за овај огранак седиште је Нови Сад.

3. Огранак Ниш – (Нишавски округ – Ниш, Зајечарски округ – Зајечар, Борски округ – Бор, Расински округ – Крушевац, Пиротски округ – Пирот, Топлички округ – Прокупље, Пчињски округ – Врање, Поморавски округ – Јагодина, Косовски округ – Приштина, Косовско-поморавски округ – Гњилане, Косовско-митровачки округ – Косовска Митровица, Призренски округ -Призрен, Пећки округ – Пећ); за овај огранак седиште је Ниш.