Ул. Антифашистичке борбе број 16, IV спрат, стан 8, 11150 Београд (код Штарк арене), тел/факс: 011 22 83 878
Радно време: понедељак – петак од 8:00 до 16:00 часова
Е-пошта: office@kbs.co.rs

 

Комора биохемичара Србије на основу Закона о коморама здравствених радника је обавезна професионална организација дипломираних фармацеута медицинске биохемије, дипломираних фармацеута специјалиста медицинске биохемије и доктора медицине специјалиста клиничке биохемије који у здравственим установама и приватној пракси односно код другог послодавца обављају послове биохемичара.

Комора је основана ради унапређења услова за обављање професије биохемичара и заштите њихових интереса и интереса грађана у пружању здравствене заштите, организованог учешћа и утицаја на уређивању и спровођењу здравствене заштите, као и ради остваривање других циљева везаних за професију биохемичара.

Комора, у складу са законом обавља послове као јавна овлашћења, и то као поверене послове и остале послове.

Комора издаје, обнавља или одузима лиценцу биохемичарима и води именик свих чланова Коморе, именик издатих, обновљених или одузетих лиценци, као и именик изречених дисциплинских мера члановима Коморе, у складу са законом и Статутом Коморе биохемичара Србије.

Рад Коморе и њених органа је јаван.