ОГРАНАК БЕОГРАД – 25 чланова

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

1. Булић (Веселин) Марија – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
2. Станојев (Драган) Тамара- Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
3. Стјепановић (Драгиша) Вера – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
4. Гајовић (Предраг) Милица- Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
5. Шупут (Ђорђе) Соња -Општа болница Belmedic, Београд (приватни сектор)
6. Ожеговић (Славко) Јелена – Лаб. за биох. са хем. и имун. Бео-Лаб 40, Београд (приватни сектор)
7. Пршић (Јован) Мирјана -Поликлиника Бео-Лаб Плус, Београд (приватни сектор)
8. Миловић (Иван) Владимир – Лабораторија за медицинску биохемију Aqualab 12, Лозница (приватни сектор)

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

1. Станковић (Ђорђе) Сања – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
2. Ђорђевић (Боривоје) Јелица – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
3. Водник (Јожеф) Татјана – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
4. Габрић (Стипан) Оља – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
5. Мисита (Стојан) Бошко – Поликлиника Бео-Лаб Плус, Београд (приватни сектор)
6. Глишић (Драган) Биљана – Поликлиника Бео-Лаб Плус, Београд (приватни сектор)
7. Миљковић (Василија) Александар – Лабораторија за мед. биохемију „Анализа“, Београд (приватни сектор)
8. Бартоловић (Стипан) Даниела – Универзитетски клинички центар Србије, Центар за медицинску биохемију, Београд
9. Дамјановић (Братислав) Јелена – Општа болница Medigroup, Београд (приватни сектор)

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

1. Цимбаљевић (Радиша) Славица – ДЗ „Нови Београд“ , Комора биохемичара Србије, Београд
2. Анђелковић (Василије) Марија – Универзитетски клинички центар Крагујевац, Крагујевац
3. Поповић (Богдан) Биљана – Лабораторија за медицинску биохемију Биомедика- СТ, Београд (приватни сектор)
4. Станојевић Пирковић (Станко) Маријана – Универзитетски клинички центар Крагујевац, Крагујевац
5. Бракочевић (Драган) Драгана – ДЗ „Врачар“ , Београд
6. Рељић (Душан) Зорица – Мед. лаб. ПАНЛАБ, Краљево (приватни сектор)
7. Краговић (Бранислав) Јасмина – Специјална болница за интерне болести, Врњачка Бања
8. Дрманац (Бранислав) Јелена – Дом здравља Рашка

ОГРАНАК ВОЈВОДИНА – 9 чланова

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

1. Zakanyi (Мирко) Драгана – КЦ Војводине, ОЈ Ковид болница, Нови Сад
2. Јовић (Љубан) Петар – КЦ Војводине, ОЈ Ковид болница, Нови Сад
3. Миладиновић (Ђорђе) Данијела – ДЗ Медигруп др Цвјетковић, Нови Сад (приватни сектор)

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

1. Франковић (Мирјана) Ирена – Дом здравља Нови Сад, Нови Сад
2. Бачвански (Митар ) Љиљана – ОБ „Др Ђорђе Јовановић“, Зрењанин
3. Вујатов (Јасмина) Ивана – ЗУ „Југолаб“, Нови Сад (приватни сектор)

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

1. Катанић (Недељко) Јасмина – Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад
2. Глуховић (Марко) Слађана – Поликлиника “Eurolab”, Нови Сад (приватни сектор)
3. Прљевић (Станислав) Гордана – Лабораторија за мед. биохемију, „Медлаб-два“, Сомбор (приватни сектор)

ОГРАНАК НИШ 11 чланова

Дипломирани фармацеут медицински биохемичар

1. Младеновић (Бранко) Јелена – Полик. HUMAN, Ниш (приватни сектор)
2. Пасуљевић (Драган) Ана – Лаб. за биох. са хем. и имун. „AQUALAB 62“, Прокупље (приватни сектор)

Дипломирани фармацеут – специјалиста медицинске биохемије

1. Ћоровић (Милорад) Соња – ЗЦ Јагодина

Доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

1. Цветковић (Петар) Татјана – Универзитетски клинички центар Ниш, Институт за нефрологију и хемодијализу, Ниш
2. Ћосић (Радослав) Владан – Универзитетски клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију, Ниш
3. Звездановић (Властимир) Лилика – Универзитетски клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију, Ниш
4. Младеновић (Живојин) Славиша – Клиничко болнички центар Приштина, Интерна клиника
5. Анђелковић (Драгослав) Жаклина – Поликлиника за лаб. дијагностику „Неолаб“, Ниш (приватни сектор)
6. Мадић (Драгољуб) Драгана – ЗЦ Пирот, Пирот
7. Маринковић (Радмила) Ана – Универзитетски клинички центар Ниш, Центар за медицинску и клиничку биохемију, Ниш
8. Здравковић (Радисав) Јелена – ЗЦ Врање, Врањe