Евиденција чланова Коморе биохемичара Србије са важећом лиценцом фебруар 2024.

Подаци који су постављени на сајт КБС су подаци из информационог система Коморе биохемичара Србије, с обзиром на то да су сви чланови КБС у законској обавези да комори пријаве било коју промену својих статусних података, правна је претпоставка да су сви изложени подаци тачни.

Уколико је неки од података у евиденцији неажуран молимо чланове КБС да о томе доставе информацију стручној служби Коморе биохемичара Србије, мејлом на адресу office@kbs.co.rs или на телефон 011 228 38 78.

Преузми: Списак лиценцираних биохемичара 09.02.2024. (PDF)