Фотокопије сертификата можете лично донети или послати поштом на адресу:

Антифашистичке борбе број 16, IV спрат, стан 8
11070 Нови Београд (код Штарк арене)
Телефон / факс: 011 22 83 878
E-mail: office@kbs.co.rs
Радно време: понедељак – петак од 8:00 до 16:00