Фотокопије сертификата можете лично донети или послати поштом на адресу Стојана Аралице 10/3, 11070 Нови Београд.