Због одржавања Пете седнице Скупштине Коморе биохемичара Србије дана 22.04.2024. године, рад ће се спроводити на терену, служба КБС неће обављати своје редовне активности са члановима у просторијама Коморе.

Koмора биохемичара Србије