1. Закон о здравственој заштити

2. Закон о коморама здравствених радника

3. Закон о јавном здрављу

4. Закон о здравственом осигурању

5. Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства

6. Закон о социјалној заштити

7. Закон о спречавању злостављања на раду

8. Закон о правима пацијената

9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању

10. Закон о безбедности и здрављу на раду

11. Закон о санитарном надзору

12. Закон о управљању отпадом

13. Закон о јавним набавкама