Огласи за посао – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Огласи за посао

ОБАВЕШТЕЊЕ

Комора биохемичара Србије објављује огласе који су искључиво информативног карактера, а на молбу послодаваца и није одговорна за даља поступања и одлуке послодаваца по објављеном огласу као и за реализацију истог. Такође, није одговорна за било какав губитак или штету који су настали као последица евентуалног закључења уговора између кандидата и послодавца и њихове даље пословне сарадње. Сви огласи објављени на сајту Коморе искључива су одговорност власника огласа, односно послодавца који је тај оглас објавио. Власник огласа-послодавац је дужан да сноси трошкове настале штете због погрешно објављеног огласа и дужан је да Комору обавести писаним путем о изменама у тексту огласа.

Прочитај више

Архива чланака