Здраствена установа Југолаб, расписује конкурс за дипломираног фармацеута – медицинског биохемичара у Jагодини.

Опис посла:

Организовање пословања лабораторије и запослених
Извођење свих биохемијских анализа и провера добијених резултата
Припрема материјала и других раствора потребних за рад
Контрола и калибрација лабораторијских параметара на анализаторима у лабораторији

Потребни услови:

Завршен фармацеутски факултет
Положен стручни испит
Поседовање лиценце
Пожељно је знање енглеског језика и рада на рачунару

Компанија нуди:

Стално запослење
Рад у здравом и тимски оријентисаном окружењу
Рад са најновијом медицинском опремом
Сигурне и стабилне услове рада
Могућност континуиране едукације и развоја каријере

Молимо Вас да пошаљете Вашу биографију на електронску адресу:
karijera@jugolab.rs
julija@jugolab.rs

Контакт особа и телефон: Јулија Ирга 021/21 00 810