КБС – Страна 3 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

ОГЛАС ЗА ПОСАО – ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТИ-МЕД. БИОХЕМИЧАРИ

Second Sycle Lab ради отварања лабораторије тражи дипломираног фармацеута – медицинског биохемичара са искуством ко би био оснивач и који би водио лабораторију.

Опис посла:

– Организовање пословања лабораторије и запослених
– Извођење свих биохемијских анализа и провера добијених резултата
– Припрема материјала и других раствора потребних за рад
– Контрола и калибрација лабораторијских параметара на анализаторима у лабораторији
– Сарадња са екстерним сарадницима и промовисање услуга лабораторије.

Потребне квалификације:

• Минимум 3 године радног искуства у струци
• Поседовање лиценце
• Пожељно је знање енглеског језика и рада на рачунару

Компанија нуди:

• Стално запослење
• Рад у здравом и тимски оријентисаном окружењу
• Рад са најновијом медицинском опремом
• Сигурне и стабилне услове рада
• Могућност континуиране едукације и развоја каријере

Молимо Вас да пошаљете Ваш CV на е-мail:
nenad.matic@scc-lab.com

Контакт телефон:
063/526364
Ненад Матић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ОРГАНА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Одржане су редовне седнице органа Коморе, и то редовна годишња седница Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС), седница Управног одбора и седница Надзорног одбора.

На седници Надзорног одбора дана 18.02.2021. године и седници Управног одбора одржаној дана 19.02.2021. године, разматрани су Извештаји о раду органа Коморе у 2020. години, као и План рада за 2021. годину, и након усвајања упућени Скупштини КБС на даље одлучивање.

Дана 04.03.2021. године одржана је седница Скупштине КБС којом је председавала Прим. др сц. Сања Станковић, председник Скупштине КБС. Активности и рад Коморе су процењени као успешни и да су се одвијали сходно предвиђеном Плану као и насталој епидемилошкој ситуацији, те су Извештаји о раду органа и тела Коморе, као и материјално-финансијски извештај КБС за 2020. годину једногласно усвојени. Седнице су одржане поштујући препоруке и донете епидемиолошке мере и у складу са Пословницима о раду органа Коморе.

Захваљујући све већем броју акредитованих програма КМЕ који се одржавају електронским путем, а пре свега on line тестовима акредитованих од стране SERBIS-а, највећи број чланова КБС су у протеклој години остварили довољан број бодова потребних за одржавање лиценце. Препоручујемо да и даље пратите on line едукације и о томе достављате сертификате комори, што у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом можете учинити и путем мејла.

С поштовањем,

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ: ONLINE ПРЕЗЕНТАЦИЈA НАЦРТА ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИЈЕ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Министарство здравља РС упутило позив стручној и широј јавности, представницима здравствених установа и институција, државних органа, локалних самоуправа и привреде, да се упознају са Нацртом плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Републици Србији (Мастерплан) и учествују у процесу јавних консултација о предложеној оптимизацији.

Позивамо Вас да се упознате са садржајем кључних докумената и предложењим решењима за унапређење ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите на следећим линковима (кликом можете приступити документима):

Нацрт Стратегије оптимизације мреже установа здравствене заштите и смернице за израду плана развоја здравствене заштите до 2035.године
Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите

Online презентација Мастерплана и јавно-приватни дијалог ће се одржати 10. фебруара 2021. године у 11,00 часова уз уживо пренос на почетној страници web сајта www.optimizacijazdravstva.rs. Сви заинтересовани могу да номинују питања или коментаре за представнике Министарства здравља РС и пројектни тим писаним путем преко званичне контакт форме: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ОГЛАС ЗА ПОСАО – ЗА ДИПЛ. ФАРМАЦЕУТЕ-МЕД. БИОХЕМ. ИЛИ ДОКТОРЕ, СПЕЦ. МЕД./КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ

Ради отварања лабораторије за медицинску биохемију, потребна је особа са следећим квалификацијама: дипломирани фармацеут – медицински биохемичар или доктор медицине – специјалиста клиничке биохемије. Плата по договору.“

Контакт подаци:

– Адреса: Приватна стоматолошка ординација „Др Степановић“, Владислава Рибникара 1, 37240 Трстеник,
– Контакт телефон: 063/662-240
– Контакт особа: др Давор Степановић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе биохемичара Србије,

Обавештавамо Вас да су у септембру и октобру текуће 2020. године одржане седнице органа Коморе биохемичара Србије (КБС), и то V седницa Скупштине КБС, V седница Управног одбора КБС и V седница Надзорног одбора КБС.

На седницама су разматрана актуелна питања рада Коморе и остваривања права и обавеза чланова Коморе у постојећој епидемиолошкој ситуацији.

Указано је на потребу усклађивања осталих општих аката Коморе са изменама Статута КБС које су ступиле на снагу у јуну месецу текуће године, те су донете следеће одлуке:

– Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине КБС
– Одлука о измени и допуни Пословника о раду Надзорног одбора КБС
– Одлука о измени и допуни Правилника о употреби средстава фонда узајамне помоћи чланова Коморе
– Подржана је препорука праћења online предавања акредитованих од стране Здравственог савета Србије, а ради остваривања потребног броја бодова за одржавање лиценци, уз наставак рада на изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника и Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, како би била препозната потреба усклађивања питања континуиране едукације са постојећим епидемиолошким условима.

У складу са наведеним још једном Вас упознајемо са бодовним условима за обнављање лиценце, а који по важећем Правилнику гласе да је у току сваке лиценцне године потребно оствари по 20 бодова, уз могућност да тај број током лиценцне године може бити и мањи, али је обавезно остваривање минимум 10 бодова у једној години трајања лиценце, док би неке друге лиценцне године то надокнадили тако што би остварили 30 бодова, чиме би се испунио и кумулативни услов од укупно 140 бодова за период трајања лиценце.

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

Архива чланака