P R A V I L N I K

o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite
objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24 od 07. 04. 2009. godine

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavani deo.

Član 2.

Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstevnu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite može pružati samo one zdravstvene usluge iz člana 1. ovog Pravilnika, koje su u skladu sa delatnošću za koju je zdravstvena ustanova osnovana, a koje su utvrđene zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Preuzmi ceo pravilnik: pravilnik_nomenklatura.pdf (140 KB)