Zdravstveni savet Srbije je na osnovu Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje KME za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Službeni glasnik RS“, 23/2016) objavio poziv za akreditaciju udruženja zdravstvene struke kao organizatora KE.

Vidi detaljnije: www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs