Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da se u periodu od 24. oktobra do 24. novembra 2013. godine sprovodi javna rasprava o nacrtu Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

Tekst nacrta zakona je postavlјen na sajtu Ministarstva zdravlјa www.zdravlje.gov.rs i na portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavlјaju se poštom Ministarstvu zdravlјa: Ul. Nemanjina 22 – 26, Beograd, ili elektronskim putem na email: zakon.zd@zdravlje.gov.rs

Javnu raspravu o nacrtu Zakona organizovaće Ministastvo zdravlјa u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati 8. novembra 2013. godine od 12 – 15 časova u prostorijama KBC Niš, Bul. dr Zorana Đinđića 48, Niš i 15. novembra 2013. godine od 12 – 15 časova u Beogradu, u prostorijama Medicinskog fakulteta, ul. dr. Subotića 8 (anfiteatar Instituta za patologiju).