Дана 25. априла 2018. одржана је ПРВА СЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ. На овој седници донет је Пословник о раду Централне изборне комисије Коморе биохемичара Србије и утврђен је и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије.

Председник Централне изборне комисије
Даниела Бартоловић с.р.
дипл. фармацеут-мед. биохемичар
спец. медицинске биохемије
субспец. лабораторијске ендокринологије

Види детаљније: Пословник о раду ЦИК и Роковник