Позивамо све чланове који још увек нису уплатили чланарину за 2017. годину да то учине одмах а најкасније до 10. 05. 2018. године.

Позив упућујемо из разлога што је наведену обавезу требало испунити до краја 2017. године као и због ажурирања спискова чланова Коморе потребних за предстојеће изборе у Комори.

Комора биохемичара Србије