Извод из бирачког списка по изборним јединицама огранака Коморе биохемичара Србије.

ОГРАНАК БЕОГРАД

Изборна јединица Београд

ОГРАНАК НИШ

Изборна јединица Ниш

ОГРАНАК ВОЈВОДИНА

Изборна јединица Војводина

Члан Коморе може упутити приговор на Извод из бирачког списка писаним путем на mail адресу Коморе у складу са Одлуком о спровођењу избора донетој на VIII седници Скупштине Коморе биохемичара Србије 09.03.2018. године, дел. бр. 296 од 09.03.2018. године.

Комора биохемичара Србије