У складу са тачком 10. став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Супштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 296 од 09. 03. 2018., Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на VIII седници одржаној дана 31. 05. 2018. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 30. 05. 2018. године и с тим у вези објављује следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗАБРАНИМ ЧЛАНОВИМА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ, КОЈА СЕ САСТОЈИ ОД 45 ЧЛАНОВА И ТО: (ПДФ)