У складу са тачком 10 став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 296 од 09.03.2018. године, Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на IX седници одржаној дана 05. 06. 2018. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила коначне резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 30. 05. 2018. године и донела следећу:

О Д Л У К У (ПДФ)