У среду, 13. 06. 2018. године, одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС). На седници су верификовани мандати новоизабраним члановима Скупштине Коморе и изабрани органи Коморе:

За председника Скупштине изабрана je Прим. др сц. Сања Станковић, спец. медицинске биохемије

За заменика председника Скупштине изабран је Дипл. фарм. Александар Миљковић, спец. медицинске биохемије

За директора Коморе изабрана је Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије

За чланове Управног одбора изабрани су:
Прим. др сц. Татјана Водник, спец. медицинске биохемије – председник
Дипл. фарм. Мирјана Саркић, спец. медицинске биохемије – заменик председника
Др сц. мед. Владан Ћосић, спец. клиничке биохемије – члан
Дипл. фарм. Јелена Викић, спец. медицинске биохемије – члан
Дипл. фарм. Љиљана Бачвански, спец. медицинске биохемије – члан

За чланове Надзорног одбора изабрани су:
Проф. др Татјана Цветковић, спец. клиничке биохемије – председник
Дипл. фарм. – мед. биохемичар Драгана Zakanyi – заменик председника
Дипл. фарм. – мед. биохемичар Вера Стјепановић – члан

За председника Огранка Београд изабрана је:
Дипл. фарм. – мед. биохемичар Жељка Стјепановић, спец. медицинске биохемије

За председника Огранка Војводина изабрана је:
Дипл. фарм. – мед. биохемичар Роса Мијатовић

За председника Огранка Ниш изабрана је:
Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, спец. клиничке биохемије

 

Захваљујемо се свим члановима Коморе на активном учешћу у изборном процесу, а новоизабраним члановима Скупштине желимо успешан рад у току трајања мандата.

Комора биохемичара Србије