Централна изборна комисија је на VII седници одржаној дана 22.05.2018. године донела Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије расписаних за 30.05.2018. године.

Види детаљније: Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине КБС расписаних за 30.05.2018. године. (ПДФ)