Образац за подношење кандидатуре за чланове Скупштине КБС (КБСИ-1/18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за огранак Београд (КБСИ-2.1./18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за охранак Ниш (КБСИ-2.2./18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за огранак Војводину (КБСИ-2.3./18)
– Место одржавања кандиадционих зборова: Види детаљније

Комора биохемичара Србије