Централна изборна комисија је на електронским седницама одржаним 8. и 9. маја 2018. године донела следећа акта везана за одржавање кандидационих зборова и избора за чланове Скупштине Коморе Биохемичара Србије.

Председник Централне изборне комисије
Даниела Бартоловић с.р.
дипл. фармацеут-мед. биохемичар
спец. медицинске биохемије
субспец. лабораторијске ендокринологије

Види детаљније: Правила за спровођење кандидационих зборова и избора за чланове Скупштине КБС
, Образци за спровођење појединих изборних радњи
, Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати кандидациони зборови и избори чланова Скупштине КБС
, Решење о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак
.