Све чланове огранка Војводина Коморе биохемичара Србије (КБС) обавештавамо:

1. У изборној јединици број 3. – огранак Војводина, допунски Кандидациони збор ће се одржати дана 18. 05. 2018. године (петак) у просторијама огранка Војводина Коморе биохемичара Србије, ул. Васе Стајића бр. 4. у Новом Саду, са почетком у 15,00 часова.

2. Кандидатуре могу поднети сви обавезни чланови из Огранка Војводине Коморе биохемичара Србије, а који су запослени у државном сектору, док право гласа на допунском Кандидационом збору имају сви чланови огранка Војводина Коморе биохемичара Србије који се налазе на бирачком списку објављеном дана 09.05. 2018. године.

У Београду, 17. мај 2018. године ПРЕДСЕДНИК
ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ
Даниела Бартоловић, с.р.
Дипл. Фарм.-мед. Биохемичар
Спец. Медицинске биохемије
Субспец. Лаб. Ендокринологијеv

Види детаљније: Решење о одређивању бирачког места за спровођење допунског Кандидационог збора у изборној јединици бр. 3 – огранак Војводина КБС