КБС – Страна 38 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

OSNOVNE INFORMACIJE VEZANE ZA FISKALIZACIJU

ZAKON O FISKALNIM KASAMA Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase. Šta su fiskalne kase? Registar kasa sa fiskalnom memorijom (fiskalna kasa) je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatih dobara i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način sapoštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji. Evidentiranje prometa vrši se preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača. Fiskalni štampač je štampač sa fiskalnom memorijom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama i koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs. Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase Fiskalna kasa, preko koje se evidentira promet proizvoda i usluga, mora da: 1. Ima program (softver) koji je zaštićen od izmena i brisanja; 2. Omogući štampanje fiskalnog loga isključivo na fiskalnim dokumentima; 3. Obezbedi očitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama ( dan, mesec, godina ); 4. Obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature; 5. Obezbedi čuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci; 6. Obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isečku koji se daje kupcu, odnosno korisniku usluge; 7. Obezbedi evidentiranje vrednosti proizvoda, odnosno usluga, zaokruživanjem na drugu decimalu; 8. Obezbedi mogućnost testiranja radi provere isparavnosti fiskalne kase i fiskalne memorije...

Прочитај више

PRAVILNIK O NOMENKLATURI ZDRAVSTVENIH USLUGA

P R A V I L N I K o Nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 24 od 07. 04. 2009. godine   Član 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje se Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Nomenklatura zdravstvenih usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavani deo. Član 2. Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstevnu delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite može pružati samo one zdravstvene usluge iz člana 1. ovog Pravilnika, koje su u skladu sa delatnošću za koju je zdravstvena ustanova osnovana, a koje su utvrđene zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita i propisima donetim za sprovođenje tog zakona. Preuzmi ceo pravilnik: pravilnik_nomenklatura.pdf (140...

Прочитај више

PRAVILNIK O LICENCAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora zdravstevnih radnika Član 1. U Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS“ broj 119/07), član 8. menja se i glasi: „Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije, stekao 168 bodova i to za svaku godinu važenja licence po 24 boda, kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca. Izuzetno od stava 1. ovog člana, zdravstveni radnik kojem je nadležna Komora izdala licencu do 30. juna 2009. godine, nije obavezan da pohađa programe kontinuirane edukacije u periodu prve godine važenja licence. Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovog člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja. Ukupan broj od 24 boda, mora biti sakupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije. Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se u okviru programa kontinuirane edukacije, koji se sprovode u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen. Za zdravstevog radnika koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite i privatnoj praksi ovo može...

Прочитај више

SKUPŠTINA IZABRALA ČLANOVE ZDRAVSTVENOG SAVETA

Skupština izabrala na sednici, održanoj 18. 03. 2009. godine, članove Zdravstvenog saveta Srbije. U Zdravstveni savet Srbije, Skupština je izabrala: redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Kragujevcu – prof. dr Slobodana Jankovića, redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu – prof. dr Zorana Latkovića, redovnog profesora Stomatološkog fakulteta u Nišu – prof. dr Mirjanu Apostolović i redovnog profesora Farmaceutskog fakulteta u Beogradu – prof. dr Jelu Milić. Izabrani su i predstavnik Srpske akademije nauka i umetnosti – akademik Ljubisav Rakić, predstavnik Lekarske komore Srbije – dr Zlatko Spasić, predstavnik Stomatološke komore Srbije – dr Milorad Kovačević, predstavnik Farmaceutske komore Srbije – dipl. farmaceut Gordana Simić, predstavnik Komore biohemičara Srbije – prof. dr Svetlana Ignjatović. U Zdravstveni savet Srbije izabrani su i viša medicinska sestra, zaposlena u Kliničko-bolničkom centru „Bežanijska Kosa“, predstavnik Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije – Radmila Jazić, predstavnik Srpskog lekarskog društva – puk. prof. dr Miodrag Čolić, predstavnik Komore zdravstvenih ustanova Srbije – prof. dr Lazar Davidović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu – prof. dr Dragan Delić, stručnjak za oblast zdravstvenog osiguranja i finansiranja zdravstvene zaštite – prof. dr Dragana Pokrajčić i vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, stručnjak za unapređenje i razvoj oblasti javnog zdravlja – dr Sandra...

Прочитај више

NACRT ZAKONA O TRANSPLANTACIJI ORGANA

Ministarstvo zdravlja RS je započelo javnu raspravu o radnim verzijama Nacrta Zakona o transplantaciji organa, Nacrta Zakona o transplantaciji tkiva i ćelija, Nacrta Zakona o biomedicinski podpomognutoj oplodnji i Nacrta Zakona o transfuziji. Molimo Vas da se upoznate sa predloženim Nacrtima Zakona i da se uključite u raspravu. Najbolje je, da u pismenoj formi dostavite sve opsežnije primedbe i sugestije na radne verzije, bilo Komori, bilo Ministarstvu zdravlja RS. Sve radne verzije Nacrta pomenutih Zakona nalaze se na sajtu Ministarstva zdravlja RS,...

Прочитај више

Архива чланака