O B A V E Š T E NJ E

Poštovane kolege,

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pripremilo Nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji se nalazi u prilogu (link).

Kako je u toku postupak javne rasprave, očekujemo Vaše aktivno uključenje u njegovo razmatranje, a svoje primedbe i sugestije dostavite Komori najkasnije do 15. 11. 2012. godine na e-mail: kbs@verat.net

Link: www.zdravlje.gov.rs