Poštovane Kolege,

Obaveštavamo Vas da je Komora biohemičara Srbije uzela učešće u davanju predloga i komentara na „KATALOG RADNIH MESTA U ZDRAVSTVU – radna verzija“, objavljen na sajtu Ministarstva zdravlja RS www.mduls.gov.rs/katalozi-radnih-mesta.php.

Takođe Vas obaveštavamo da je sada u toku prva faza, odnosno definisanje radnih mesta i da se i dalje radi na definisanju opisa poslova, kao i da će nakon toga na sajtu Ministarstva zdravlja RS biti objavljen „Nacrt Kataloga radnih mesta u zdravstvu“ koji će biti stavljen na javnu raspravu.

U cilju što uspešnijeg definisanja radih mesta u oblasti biohemije pozivamo Vas da sugestije i predloge šaljete na e-mail adresu Komore biohemičara Srbije office@kbs.co.rs najkasnije do 09. 10. 2015. godine.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.