Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da su Komora biohemičara Srbije i Društvo medicinskih biohemičara Srbije uputili Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, Predlog za doradu i dopunu radne verzije Kataloga radnih mesta u zdravstvu, i da navedene Predloge možete pogledati ovde: Dopuna Kataloga – predlog KBS i DMBS i Dopuna sadržaja Kataloga – predlog KBS i DMBS.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević, s.r.