U toku meseca jula aktivnosti u Komori biohemičara Srbije (KBS) su bile veoma brojne kako na nivou komore tako i u saradnji sa drugim institucijama.

30.07.2015. godine, na poziv Prof. dr Slavice-Đukić Dejanović, predsednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije, predstavnici svih komora zdravstvenih radnika lekara, farmaceuta, biohemičara, stomatologa i medicinskih sestara i tehničara učestvovali su u radu 25. sednice Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije. Poziv je usledio kao rezultat zajedničke identifikacije neophodnosti izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i izmena i dopuna Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Vidi detaljnije
Snimak sednice (Preuzeto sa sajta Narodne skupštine)

29.07.2015. godine, na poziv Ministra zdravlja, ass dr Zlatibora Lončara, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak kome su prisustvovali direktori svih komora zdravstvenih radnika, Ministar i šef kabineta.

Vidi detaljnije Napomena: Kako su zaključci sastanka zajednički za sve komore kompletan tekst je preuzet sa sajta Lekarske komore Srbije)

22.07.2015. godine,
prof. dr Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održao je sastanak sa Predsednikom Skupštine KBS, Prim. dr sc. Zoricom Šumarac i direktorkom KBS mr sc. med. dr Slavicom Cimbaljević. Predstavnice KBS su tom prilikom iznele predloge za unapređenje kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija, pri čemu su prenele i predloge proistekle iz sednice Skupštine KBS održane 20.07.2015.godine. Prof. dr Berislav Vekić je pokazao veliko interesovanje i poznavanje problematike vezane za poslove biohemije, te su dogovorene konkretne mere koje treba sprovesti.

Na poziv Prof. dr Berislava Vekića, državnog sekretara Ministarstva zdravlja RS, u prostorijama Ministarstva zdravlja održan je sastanak Radne grupe za izradu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika i Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike. Na sastanku su predsednik Radne grupe Prof. dr Berislav Vekić, i predstavnici komora zdravstvenih radnika nastavili na radu izmene i dopune Pravilnika i za većinu spornih pitanja su usaglašena rešenja koja će omogućiti članovima komora da na pristupačniji način uz redovan rad rade na svom usavršavanju i održavanju licence.

21.07.2015. godine, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Prim. dr Dragan Ilić, je u prostorijama Instituta primio predstavnike Komore biohemičara Srbije, Prim. Dr sc. Zoricu Šumarac, mr sc. med. dr Slavicu Cimbaljević i Prim. dr Velibora Canića. Na sastnaku su razmatrana pitanja vezana za sprovođenje spoljašnjeg nadzora kao jedna od mera unapređenja kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija.

20.07.2015. godine, održana je IV Sednica Skupštine KBS na kojoj su donete odluke o daljim aktivnostima komore, te je u skladu sa tim dana 22.07.2015. godine KBS pristupila potpisivanju Memorandum o saradnji Privredne komore, Ministarstva zdravlja i ostalih učesnika medicinskog sistema Srbije.

Vidi detaljnije