КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

ОДРЖАНА ГОДИШЊА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге,

Дана 14. марта 2019. године одржана је редовна годишња седница Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС), којом је председавала Прим. др сц. Сања Станковић, председник Скупштине КБС.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе,

Услед одржавања редовне годишње Седнице Скупштине Коморе биохемичара Србије, дана 14. марта 2019. године запослени неће бити у просторијама централе Коморе. У вези са наведеним редовне активности и рад са члановима биће настављени од петка 15. марта 2019. године.

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈАНУАР 2019.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС“, број 107/05, 72/09 – др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2018. године (број: 153-02-3645/2018-01) у јануарском року 2019. године
.

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чини прилог ове одлуке (документ под називом: Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA јануар 2019.). Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 04. 03. 2020. године.

Прочитај више

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ НАЈБОЉИ У РЕГИОНУ, СРБИЈА 18. У ЕВРОПИ НА ЕХЦИ ЛИСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Поштоване колегинице и колеге,

Као учесници здравственог система Републике Србије можемо да будемо поносни на резултате који су објављени на ЕХЦИ листи за 2018. годину. У наставку се можете упознати са извештајем који је објављен на званичном сајту Министарства здравља РС.

Прочитај више

ОДРЖАН САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Дана 5. фебруара 2019. године одржан је састанак радне групе Министарства здравља Републике Србије – Комисије за безбедност здравствених радника.

Састанку су присуствовали: Дарко Бјелић, Министарство здравља РС; др Милан Динић, Лекарска комора Србије; др Славица Цимбаљевић, Комора биохемичара Србије; Радмила Угрица, Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Дарко Ђурић и Миља Димитријевић, Синдикат лекара и фармацеута Србије; Радица Илић, Синдикат медицинских сестара и техничара Србије.

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака