КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ОДРЖАВАЊА СТРУЧНОГ САСТАНКА I КАТЕГОРИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

У оквиру континуиране едукације здравствених радника Комора биохемичара Србије организује стучни састанак I категорије са темом: „Комора биохемичара Србије – више од 10 година постојања и рада”.

Стручни састанак је акредитован одлуком Здравственог савета Србије бр. 153-02-3452/2017-01 од 18. 11. 2017. године (евиденциони број акредитације програма: Г-39/17) и то за биохемичаре, лекаре, фармацеуте, лабораторијски техничаре, и носи 2 бода за слушаоце.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:
Нови Сад , 26. 01. 2018. године у просторијама Фармацеутског факултета у Новом Саду, амфитеатар на I спрату, Трг Младенаца бр 5, са почетком у 13,30 часова.

Ниш – накнадно ће бити одређено време и локација
Крагујевац – накнадно ће бити одређено време и локација
Београд – накнадно ће бити одређено време и локација

Kотизација: за чланове Коморе биохемичара Србије: бесплатно
                       за остале учеснике: 500,00 динара
Котизацију уплатити на текући рачун Коморе бр.: 160-275336-23, Banca Intesa a.d., Београд

За ближа обавештења контактирати Сузану Милин на телефон: +381 69 32 30 855
или путем mail-a: office@kbs.co.rs
Регистрацију слати најкасније до 24. 01. 2018. године.

РЕГИСТРАЦИОНИ ЛИСТ и ПРОГРАМ ПРЕДАВАЊА

Срдачан поздрав,
Директор
Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с.р.

Прочитај више

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге, на почетку године желим Вам пуно успеха у раду у Вашим установама, као и да заједно радимо на решавању питања која ће допринети унапређењу струке којом се бавимо.
Претходну годину смо завршили радно, одржавањем седнице Скупштине 26. 12. 2017. године, а која је сазвана на предлог Управног одбора, Надзорног одбора и Директора Коморе биохемичара Србије (КБС).

Прочитај више

САСТАНАК КОМИСИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Дана 7. децембра 2017. године одржан је састанак Комисије за безбедност здравствених радника Републике Србије, коме су присуствовали Дарко Бјелић, представник Министарства здравља РС, представница Синдиката медицинских сестара и здравствених техничара Радица Илић и представник Синдиката лекара и фармацеута Србије Дарко Ђурић, директори комора здравствених радника: директор ЛКС др Милан Динић, директор ФКС др сци. фарм. Светлана Стојков, директор СКС проф. др Витомир Константиновић, директор КМСЗТС Радмила Угрица и директор КБС прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић.

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ОКТОБАР 2017.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 28.12.2016. године (број: 153-02-4320/2016-01) у октобарском року 2017. године.

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака