КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

ВАЖНО – ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КБС 30.05.2018. ГОДИНЕ

Централна изборна комисија је на VII седници одржаној дана 22.05.2018. године донела Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије расписаних за 30.05.2018. године.

Види детаљније: Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати избори за чланове Скупштине КБС расписаних за 30.05.2018. године. (ПДФ)

Прочитај више

КОНАЧНА ЗБИРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ КБС

Коначна збирна листа кандидата за избор чланова Скупштине Коморе биохемичара Србије.

Види више: Решење о утврђивању коначне збирне листе кандидата за чланова Скупштине КБС (ПДФ)

Прочитај више

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – допунски Кандидациони збор у Изборној јединици бр. 3 – огранак Војводина КБС дана 18. 05. 2018. године

Све чланове огранка Војводина Коморе биохемичара Србије (КБС) обавештавамо:

1. У изборној јединици број 3. – огранак Војводина, допунски Кандидациони збор ће се одржати дана 18. 05. 2018. године (петак) у просторијама огранка Војводина Коморе биохемичара Србије, ул. Васе Стајића бр. 4. у Новом Саду, са почетком у 15,00 часова.

2. Кандидатуре могу поднети сви обавезни чланови из Огранка Војводине Коморе биохемичара Србије, а који су запослени у државном сектору, док право гласа на допунском Кандидационом збору имају сви чланови огранка Војводина Коморе биохемичара Србије који се налазе на бирачком списку објављеном дана 09.05. 2018. године.

Прочитај више

КАНДИДАЦИОНИ ЗБОРОВИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КБС – 15. 05. 2018. ГОДИНЕ

Образац за подношење кандидатуре за чланове Скупштине КБС (КБСИ-1/18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за огранак Београд (КБСИ-2.1./18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за охранак Ниш (КБСИ-2.2./18)
Образац – Изјава о прихватању кандидатуре за огранак Војводину (КБСИ-2.3./18)
– Место одржавања кандиадционих зборова: Види детаљније

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ЦИК-ПРАВИЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КАНДИДАЦИОНИХ ЗБОРОВА И ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КБС

Централна изборна комисија је на електронским седницама одржаним 8. и 9. маја 2018. године донела следећа акта везана за одржавање кандидационих зборова и избора за чланове Скупштине Коморе Биохемичара Србије.

Председник Централне изборне комисије
Даниела Бартоловић с.р.
дипл. фармацеут-мед. биохемичар
спец. медицинске биохемије
субспец. лабораторијске ендокринологије

Види детаљније: Правила за спровођење кандидационих зборова и избора за чланове Скупштине КБС, Образци за спровођење појединих изборних радњи, Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицама на којима ће се одржати кандидациони зборови и избори чланова Скупштине КБС, Решење о проглашењу укупног броја бирача уписаних у бирачки списак.

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака