КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА – ВАЖНО

Поштовани чланови Коморе,

У току је ажурирање базе података чланова Коморе биохемичара Србије услед припреме бирачких спискова за предстојеће изборе за чланове Скупштине Коморе.

Право учешћа на изборима или да буде биран за члана Скупштине има обавезни члан Коморе који обавља као професију послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и који је уписан у Именик чланова Коморе.

Због напред наведеног н е о п х о д н о је да нам до 16. 04. 2018. године доставите податке и документацију уколико је дошло до промене Вашег радног статуса (одлазак у пензију, промена радног места, завршетак специјализације и др.).

Захваљујемо на сарадњи.

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић с. р.

Прочитај више

ОДРЖАНА VIII РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге, на Седници Скупштине КБС, одржаној 09. 03. 2018. године, којом је председавала др мед. Светлана Обрадовић, спец. клиничке биохемије, заменик председника Скупштине, усвојени су извештаји о раду органа и тела КБС и план рада за 2018. годину, такође је усвојен и извештај о материјално финансијском пословању и финансијски план за 2018. годину, које је представила директорка Коморе прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић.

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈАНУАР 2018.

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео ОДЛУКУ о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 29.12.2017. године (број: 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године.

Прочитај више

НИШ – ОДРЖАН ТРЕЋИ ПО РЕДУ СТРУЧНИ САСТАНАК У ОРГАНИЗАЦИЈИ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

У просторијама Клиничког центра Ниш, дана 22. 02. 2018. године, одржан је трећи стручни састанак I категорије Коморе биохемичара Србије.

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака