За издавање потврде/сертификата „Сертификат добре праке/Certificate of good standing” на основу службене евиденције Коморе биохемичара Србије, потребно је доставити попуњен захтев:
• Захтев (преузми)

За издавање потврде из службене евиденције Коморе биохемичара Србије да је члан Kоморе уписан у именик Kоморе биохемичара Србије и да му није изречена ниједна од дисциплинских мера забране самосталног рада и да се против њега не води дисциплински поступак због повреде професионалне делатности и угледа члана коморе, потребно је доставити попуњен захтев:
• Захтев (преузми)