Поштоване колегинице и колеге,

За све чланове Коморе биохемичара Србије којима текућа лиценца КБС истиче дана 01.04.2022. године, упућујемо подсетник да је неопходно да у складу са чланом 183. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС, бр. 25/2019), поднесу надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Образац Захтева који треба доставити Комори уз све детаљније информације о поступку релиценцирања се налази на званичној веб презентацији КБС и доступан је кликом на линкове:

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗДРАВСТВЕНОМ РАДНИКУ ПРЕКО 70 ГОД. СТАРОСТИ

Појашњење обрасца Захтев за обнављање лиценце члану Коморе биохемичара Србије:
• Податак о ИД броју који уносите у захтев је идентификациони број који имате на Решењу о упису у комору, као и на Решењу о издавању лиценце.
• Податак о положеном лиценцном испиту уноси само члан који је полагао лиценцнии испит
• Сертификате које сте већ слали комори не треба да шаљете поново, доказ да сте у периоду важности стекли потребан број бодова формира комора на основу сертификата које сте нам слали у току лиценцног периода. Шаљете само ако имате допуну сертификата.
• Иако је у обрасцу захтева наведено да се документација може послати и електронским путем због великог броја захтева који треба да стигну у кратком року препорука је да захтев пошаљете поштом или донесете лично у комору.
• У делу захтева где је питање о изјави о сагласности у вези прибављања података о службеној дужности, одговор ДА значи да коморарадипроверу у казненојевиденцијикако не би чланкоморе то радио лично.
• Здравствени радник корисник старосне пензије за обнављање лиценце подноси доказ о општој здравственој способности – чл. 183. Закона о здравственој заштити. (Овај доказ можете накнадно приложити).
• Здравствени радник преко 70 година старости обнавља лиценцу сваких годину дана.

У вези са наведеним потребно је да нам путем редовне поште, на адресу централе КБС, ул. Антифашистичке борбе 16/8, IV спрат на Новом Београду доставите попуњен Захтев за обнављање лиценце КБС са пратећом документацијом наведеном у Захтеву (сертификате које сте већ слали комори не шаљете поново).

По пристизању Вашегзахтева Комора ће Вам путем маил-а послати РЕЛ-3 образац (евиденција бодова има теријалнихдавања у КБС од дана издавањалиценце КБС), накоји је потребно да такође путем маил-а дате сагласност или примедбу уколико је имате уз доказе који то документују.

Како је ово друго релиценцирање по реду верујемо да Вам је поступак познат, надамо се да сте упркос повећаном обиму посла и отежаним епидемилошким условима успели да на адекватан начин учествујете у програмима континуиране медицнске едукације и остварите потребан број бодова потребних за обнављање лиценце, а Ваша комора Вам стоји на располагању за све потребне информације.

С поштовањем
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије