Поштовани чланови Коморе,

Као што смо Вам у току претходне године више пута слали обавештење, овим путем Вас подсећамо, а посебно чланове којима лиценцна година истиче 01.04.2021. године, да је током лиценцног периода неопходно путем континуиране едукације остварити укупно 140 бодова, односно у току сваке лиценцне године по 20 бодова, и да број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од 10.
У току трајања постојеће епидемије COVID-19 на располагању су Вам online програми акредитована од стране Здравственог савета Србије, а неке од њих акредитоване за чланове Коморе биохемичара Србије можете без новчане надокнаде да преузмете на сајту Serbisa.

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије