Poštovanе koleginice i kolege,

Informacioni sistem na kome se u Кomori intenzivno radi proteklih meseci počinje sa radom. Na Vaše е-mail adrese dobićete od Кomore obaveštenje o načinu registracije i pristupu Vašim podacima. Obaveštenja će stizati sukcesivno kako se budu kompletirali podaci u Informacionom sistemu tako da nije moguće da svi članovi istovremeno dobiju obaveštenja.

Nadamo se da će ovaj način rada dati dobre rezultate i omogućiti Vam da uz velike obaveze koje imate u svakodnevnom radu na pristupačniji način uspostavite komunikaciju sa Vašom Komorom. U cilju unapređenja daljeg rada sve Vaše sugestije su dobrodošle.

Uz srdačne pozdrave,
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije