Poštovane koleginice i kolege,

Intenziviran je rad na izradi Nacrta o izmenama i dopunama Zakona o komorama zdravstvenih radnika, na nivou Radne grupe formirane od strane Ministra zdravlja RS, a čije članove čini predstavnik Ministarstva zdravlja, državni sekretar Prof. dr Berislav Vekić i Direktori komora zdravstvenih radnika. Sve predloge koje uputi Upravni odbor Komore biohemičara Srbije (KBS), Komisija za stručna pitanja KBS kao i članovi KBS, Direktor KBS će zastupati u okviru navedene Radne grupe.

Takođe od jula 2015. godine Komora biohemičara Srbije aktivno učestvuje u radu Medicinskog foruma, gde su uz saradnju sa ostalim komorama zdravstvenih radnika formirani predlozi za izmenu i dopunu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji su upućeni Ministarstvu zdravlja. Rad Komore biohemičara Srbije u okviru Medicinskog foruma se nastavlja uz planiranu još intenzivniju saradnju.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Dr sc. med. Slavica Cimbaljević s.r.

Vidi detaljnije: Dopis od predsednika Asocijacije zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije (PDF)