Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o komorama zdravstvenih radnika

Statut komore biohemičara Srbije

Etički kodeks biohemičara Srbije

Poslovnik o radu Skuštine KBS
Poslovnik o radu Upravnog odbora KBS
Poslovnik o radu Nadzornog odbora KBS
Poslovnik o radu Etičkog odbora
Poslovnik o radu Sudova časti

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence
Pravnilnik o bližim uslovima za sprovođenje KE
Pravilnik o dobrovoljnom, počasnom i donatorskom članstvu u KBS