Поштовани чланови Коморе,

У току трајања постојеће епидемије COVID-19, док се као и остали здравствени радници борите са великим професионалним изазовима, истовремено постоји и стална потреба за праћењем континуиране медицинске едукације и најновијих сазнања везано и за постојећу епидемију и за област Вашег редовног рада, чиме уједно доприносите и одржавању Ваше лиценце.

Као што Вам је познато током лиценцног периода неопходно је остварити укупно 140 бодова, односно у току сваке лиценцне године по 20 бодова. У условима наведене епидемиолошке ситуације указујемо Вам на могућност предвиђену Правилником да током лиценцне године можете остварити и мање од 20 бодова односно да је обавезно остваривање минимум 10 бодова у једној години трајања лиценце, док би неке друге лиценцне године то надокнадили тако што би остварили 30 бодова.

У ишчекивању настанка услова да се едукативни скупови поново организују уз јавна окупљања препоручујемо да пратите online предавања акредитована од стране Здравственог савета Србије, и оставрите неопходан минимум бодова посебно у случају да Вам је лиценцна година на измаку.

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије