Na osnovu Zakona o Komorama zdravstvenih radnika (Sl. Glasnik RS, Br. 107/05) Statuta Komore biohemičara Srbije i odluke donesene na IV redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije, Komora biohemičara Srbije raspisuje:

dopunski
I Z B O R

za Skupštinu Komore biohemičara Srbije

– Izborna jedinica Beograd –

1. Dopunski izbor će se održati 10.10.2008. godine u 13 časova u prostorijama Komore biohemičara Srbije – Ogranak Beograd , Bulevar Despota Stefana 81.

2. Izbor će se održati na način i po postupku utvrđenim Odlukom o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, u svemu po tački 12. navedene odluke.

3. Na osnovu Člana 32. Statuta Komore, izabrani član mora biti Dipl. farmaceut –

specijalista medicinske biohemije.

4. U tački 8. Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, stoji da izborna komisija izborne jedinice objavljuje birači spisak na oglasnoj tabli izborne jedinice, 7 dana pre održavanja izbora.

5. Za blagovremeno kandidovanje i dopunske izbore za Skupštinu Komore odgovorni su svi članovi izborne jedinice Beograd.

6. Izborna Komisija je sastavljena od 3 člana, i to: Prim. dr med Slavica Cimbaljević – Predsednik Komisije Mr sci. Sanja Stanković – član Komisije Dipl.ph Iva Perović – Blagojević – član Komisije

Obrazloženje:

Predlogom da Prof. dr Svetlana Ignjatović postane Član zdravstvenog saveta Srbije u ogranku Beograd, upražnjeno je mesto za jednog Dipl. farmaceuta – spec. medicinske biohemije.

Predlog Skupštine je da to bude biohemičar koji radi u Vojnoj Ustanovi ogranka Beograd.

Predsednik
U Beogradu, 17.09.2008. godine Skupštine Komore biohemičara Srbije

Prof. dr Nada Majkić-Singh