Obaveštavamo Vas da je u toku priprema baze podataka za izradu ID legitimacija članovima Komore biohemičara Srbije (KBS). Tom prilikom implementiraće se fotografije koje su dostavljene prilikom upisa u Imenik KBS. Ukoliko neko od članova želi da mu na legitimaciji figurira fotografija novijeg datuma, potrebno je da istu dostavi elektronskim putem na e-mail adresu office@kbs.co.rs ili regularnom poštom na adresu centrale Komore u Beogradu, ul. Stojana Aralice 10/3 na Novom Beogradu, najkasnije do 30. 06. 2016. godine.

Dimenzije fotografije moraju biti kao za ličnu kartu ili pasoš, najmanje 30 x 35 mm.

NAPOMENA: Članovi koji u navedenom periodu ne dostave fotografije, smatraće se saglasnim sa
implementacijom postojeće iz baze KBS.

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.