Obaveštavamo Vas da će se u okviru KME u Institutu za primenu nuklearne energije “INEP” u Beogradu održati kurs kontinuirane medicinske edukacije pod nazivom: „Bolesti digestivnog sistema i laboratorijska dijagnostika“.

Vidi detaljnije: Pozivno pismo i Prijava