Specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika
Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd. tel : +381 11 3951 204 fax : +381 11 3972 840
e-mail:
info@pharmacy.bg.ac.rs


Steknite najviši nivo obrazovanja iz oblasti farmacije na jednom od najprestižnijih
fakulteta na Univerzitetu u Beogradu
Jedini Farmaceutski fakultet sa tradicijom dužom od 70 godinaInformacije o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih

radnika i zdravstvenih saradnika

Farmaceutski fakultet – Univerzitet u Beogradu organizuje specijalizacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u skladu sa važećim Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika za diplomirane farmaceute – medicinske biohemičare i za magistre farmacije-medicinske biohemičare:

– Farmakoterapija
– Medicinska biohemija
– Sanitarna hemija
– Socijalna farmacija
– Toksikološka hemija
– Klinička enzimologija (uža specijalizacija)
– Klinička imunohemija (uža specijalizacija)
– Laboratorijska endokrinologija (uža specijalizacija)

Posle položenog specijalističkog ispita, stiče se stručni naziv specijaliste za odgovarajuću oblast.
Detaljnije informacije možete naći na internet stranici Univerziteta u Beogradu – Farmaceutskog fakulteta: www.pharmacy.bg.ac.rs.

Preuzmi: Farmaceutski fakultet u Beogradu Informacije o specijalizacijama (80 KB)