Zdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV
za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Sve zainteresovane organizacije koje mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema „Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike“ („Sl. Glasnik RS“ br. 130/07) treba da dostave poštom svoje predloge programa odgovarajućoj Komori zdravstvenih radnika….

Preuzmi: Javni poziv.pdf (116 KB)