Извод из бирачког списка по изборним јединицама огранака Коморе биохемичара Србије. Припадност изборној јединици је дефинисана према месту обављања здравствене делатности.

ОГРАНАК БЕОГРАД
Изборна јединица Београд

ОГРАНАК ВОЈВОДИНА
Изборна јединица Војводина

ОГРАНАК НИШ
Изборна јединица Ниш

Члан Коморе може упутити приговор на Извод из бирачког списка писаним путем на mail адресу Коморе у складу са Одлуком о спровођењу избора донетој на VII седници Скупштине Коморе биохемичара Србије 07.03.2022. године, дел. бр. 427 од 07.03.2022. године.

Комора биохемичара Србије