Важне информације – Страна 30 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Важне информације

O D L U K A

Na osnovu Zakona o Komorama zdravstvenih radnika (Sl. Glasnik RS, Br. 107/05) Statuta Komore biohemičara Srbije i odluke donesene na IV redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije, Komora biohemičara Srbije raspisuje: dopunski I Z B O R za Skupštinu Komore biohemičara Srbije – Izborna jedinica Beograd – 1. Dopunski izbor će se održati 10.10.2008. godine u 13 časova u prostorijama Komore biohemičara Srbije – Ogranak Beograd , Bulevar Despota Stefana 81. 2. Izbor će se održati na način i po postupku utvrđenim Odlukom o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, u svemu po tački 12. navedene odluke. 3. Na osnovu Člana 32. Statuta Komore, izabrani član mora biti Dipl. farmaceut – specijalista medicinske biohemije. 4. U tački 8. Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, stoji da izborna komisija izborne jedinice objavljuje birači spisak na oglasnoj tabli izborne jedinice, 7 dana pre održavanja izbora. 5. Za blagovremeno kandidovanje i dopunske izbore za Skupštinu Komore odgovorni su svi članovi izborne jedinice Beograd. 6. Izborna Komisija je sastavljena od 3 člana, i to: Prim. dr med Slavica Cimbaljević – Predsednik Komisije Mr sci. Sanja Stanković – član Komisije Dipl.ph Iva Perović – Blagojević – član Komisije Obrazloženje: Predlogom da Prof. dr Svetlana Ignjatović postane Član zdravstvenog saveta Srbije u ogranku Beograd, upražnjeno je mesto za jednog Dipl. farmaceuta – spec. medicinske biohemije....

Прочитај више

KRAJEM GODINE DOPUNSKI „VEČERNJI“ RAD U BOLNICAMA

Državne zdravstvene ustanove bi trebalo od 11. decembra ove godine da organizuju dopunski, «večernji» rad u cilju pružanja zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene osiguranjem i za intervencije koje se u tim ustanovama i inače izvode. Ministar zdravlja Srbije, prof. dr Tomica Milosavljević najavio je danas na konferenciji za novinare da će nova organizacija državnih zdravstvenih ustanova podrazumevati i reorganizaciju radnog vremena stalno zaposlenih zdravstvenih radnika u državnim ustanovama. Zdravstveni radnici će do navedenog datuma morati da odluče da li žele da rade puno radno vreme u državnoj ustanovi ili jedan broj sati u državnoj, jedan u privatnoj praksi, do punog radnog vremena. Prema rečima ministra Milosavljevića, dopunske interevencije će po tržišnim cenama izvoditi zdravstveni radnici koji imaju puno radno vreme u državnoj ustanovi. Cene će obavezno biti istaknute na vidljivim mestima u zdravstvenim ustanovama, a utvrđivaće ih njihovi Upravni odbori. Zdravstveni radnici sa nepunim radnim vremenom u državnim ustanovama neće imati pravo na pozicije načelnika ili šefova odeljenja, na rad u drugoj državnoj ustanovi, kao i na dopunski rad u njima. Zdravstveni radnici sa punim radnim vremenom u državnoj ustanovi mogu da sklope ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, najviše do jedne trećine punog radnog vremena za obavljenje poslova koji ne spadaju u poslove njegove zdravstvene delatnosti. Direktor odobravanjem podele radnog vremena omogućava zapošljavanje novih ljudi za nedostajući broj sati. Ministar je istakao da bi se novim merama...

Прочитај више

KNJIGE DRUŠTVA MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE

U okviru svoje izdavačke delatnosti DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE je objavilo sledeće knjige: Majkić-Singh N.: MEDICINSKA BIOHEMIJA, 1994, ID = 31626508 Majkić-Singh N.: ADVANCES IN LABORATORY MEDICINE, 1996, ISBN 86-83023-02-8 Miletić D. V., Miletić I.: IMUNOHEMIJSKE METODE, 1997, ISBN 86-83023-01-X Đurđević S; Đurđević J.: TUMORSKI MARKERI U ginekološkoj onkologiji, 1998, ISBN 86-83-023-03-6 Majkić-Singh N.; Đurđević J; Kavarić J.: RAZVOJ MEDICINSKE BIOHEMIJE U JUGOSLAVIJI, 1998, ISBN 86-83023-04-4 Majkić-Singh N.: PRIMENA MEDICINSKE BIOHEMIJE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI, 2000, ISBN 86-83023-05-02 Majkić-Singh N.: CENTRALNA LABORATORIJA I INSTITUT ZA MEDICINKU BIOHEMIJU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE, 2002, ISBN 86-83023-07-9 Majkić-Singh N.: MEDICINSKA BIOHEMIJA, Drugo dopunjeno izdanje, 2006, ISBN 86-83023-09-5 Majkić-Singh N.: KLINIČKA ENZIMOLOGIJA 1993, ISBN 86-82093-06-5 N. Lalić, M. Ilić KLINIČKI ZNAČAJ ANALIZE URINA: atlas sedimenta urina. 2005, ISBN 86-83023-08-7 OSTALA LITERATURA ZA PODRUČJE MEDICINSKA/KLINIČKA BIOHEMIJA Bujišić N.: BIOHEMIJSKI PRENATALNI SKRINING 2012, ISBN...

Прочитај више

OPŠTI AKTI

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti – Zakon o komorama zdravstvenih radnika – Statut komore biohemičara Srbije – Etički kodeks biohemičara Srbije – Poslovnik o radu Skuštine KBS – Poslovnik o radu Upravnog odbora KBS – Poslovnik o radu Nadzornog odbora KBS – Poslovnik o radu Etičkog odbora – Poslovnik o radu Sudova časti – Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence – Pravnilnik o bližim uslovima za sprovođenje KE – Pravilnik o dobrovoljnom, počasnom i donatorskom članstvu u...

Прочитај више

Архива чланака