A p e l
Komore biohemičara Srbije
za pomoć postradalima u poplavama

Poštovani članovi Komore biohemičara Srbije,

radi pomoći u saniranju posledica katastrofalne poplave koja je zadesila našu zemlјu, upućujemo vam apel da se uklјučite u pružanje materijalne i svake druge pomoći najugroženijima.

Komora biohemičara Srbije