Poštovane kolege,

Obaveštavamo Vas da je u Službenom glasniku RS, broj 96 od 26. 11. 2015., objavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Izmene i dopune se odnose na članove Zakona koji preciziraju proces relicenciranja, obavljanja pripravničkog staža, kao i definisanje pojma zdravstvenog radnika i oblast prometa u apoteci.

Vidi detaljnije: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.