Medicinski i klinički biohemičari Srbije aktivno su učestvovali na Četvrtom EFCC Simpozijumu za Balkanski region (4th EFCC Symposium for Balkan Region) pod nazivom „Uticaj preanalitičke faze na kvalitet laboratorijskih rezultata“ (The Impact of the Pre-analytical Phase on the Quality of the Laboratoy Results).

Magnify photo
Učesnici 20-tog IFCC Kongresa: S leva na desno.
V. Canić, Z. Janković, J. Đorđević, M. Ilić, Z. Šumarac, N. Majkić-Singh, S. Singh, R. Obrenović


Simpozijum je krajem juna meseca u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije održan u Beogradu, kao regionalnom centru Evropske federacije za kliničku hemiju uz XVI Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFCC (European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Na ovom Simpozijumu izložena su najnovija saznanja o primeni i značaju uticaja preanalitičkih faktora na kvalitet laboratorijskih rezultata, a u cilju sprečavanja preanalitičkih grešaka koje mogu da štete pacijentima. Bilo je reči i o merama sigurnosti prilikom uzimanja bioloških uzoraka od pacijenata npr. pri venepunkcijama u cilju zaštite pacijenata. Osim izlaganja o uticajima preanalitičke faze u hematologiji, govorilo se o stabilnosti uzoraka, kao i preporukama i načinima edukacije osoblja radi osiguranja kvaliteta dijagnostičkih uzoraka i celog laboratorijskog procesa u celini. Kako bi se postizali najbolji rezultati učesnici su se upoznali i sa novim pristupima u laboratorijskoj medicini koji se odnose na način primene i filozofiju tehnika LEAN i SIX SIGMA.

Osim stručnjaka iz naše zemlje (N. Majkić-Singh, Z. Šumarac i S. Ignjatović) na Simpozijumu su sudelovali eminentni stručnjaci iz Evrope (Italije, Nemačke, Belgije) i Amerike. O iskustvima u primeni tehnologije preanalitičke faze u Balkanskom regionu govorli su stručnjaci iz Srbije, Rumunije, Bugarske i Grčke. U okviru diskusija okruglog stola o iznetim temama doneti su zaključci i smernice u ovoj oblasti laboratorijske medicine, a radi postizanja najboljih mogućih rezultata na dobrobit lečenja pacijenata. U radu Simpozijuma aktivno je učestvovalo preko 400 stručnjaka iz naše zemlje i oko 100 učesnika iz inostranstva.

Krajem septembra naši stručnjaci su uzeli aktivno učešće na IFCC Dvadesetom međunarodnom kongresu kliničke hemije i laboratorijske medicine, koji je održan u Fortalezi u Brazilu. Izloženo je ukupno 28 posterskih prezentacija, a veoma uspešno usmeno izlaganje imala je mr sci Zorica Šumarac iz Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije sa temom „Gaucher disease in Serbian population monitoring the enzyme replacement therapy“ kao deo veoma važnih rezultata koji su dobijeni laboratorijskom obradom naših pacijenata. Na ovom kongresu naši stručnjaci imali su prilike da se upoznaju sa novinama iz laboratorijske medicine dijabetesa, molekularnih osnova medicine i kliničke laboratorije, analitičkog kvaliteta, laboratorijske medicine zasnovane na dokazima, primene srčanih markera, proteomike, laboratorijske medicine osteoporoze itd. Prof. dr Nada Majkić-Singh, kao nacionalni predstavnik u IFCC-u učestvovala je u izboru Dr Graham Beastella iz Engleske kao novog predsednika IFCC.

Sredinom oktobra meseca održan u je XVI Meeting of Balkan Clinical Laboratory na kome su takođe naši stručnjaci dali značajan doprinos odražavanjem pre svega usmenih izlaganja po pozivu na sledeće teme: „Comparison of lipid and inflammatory markers in cardiovascular risk assessment for primary prevention“ (Snežana Jovičić, Institut za medicinsku biohemiju KCS), „Oxidative stress in renal anemia of hemodialysis patients is mitigated by epoetin tretment“ (Tatjana Cvetković, Klinika za nefrologiju i hemodijalizu, Klinički centar Niš), „Inflammatory and apoptotic markers in ischemic heart disease patients“ (Vidosava Đorđević, Centar za medicinsku biohemiju, Klinički centar, Niš), „Relationship between hyperhomocysteinemia and MTHFR C677T polymorphism in patients with pulmonary thromboembolism“ (Anđelo Beletić, Institut za medicinsku biohemiju, Klinički centar Srbije, Beograd). Osim toga naši autori imali su ukupno 24 posterskie prezentacije. Na ovom Balkanskom kongresu, koji se održava svake godine u drugoj zemlji između ostalog obrađene su sledeće teme; kardiovaskularni i koštani biomarkeri, standardizaija merenja i izražavanja HbA1c, nove tehnologije u kliničkoj hemiji, proteominka u kliničkoj hemiji, procena grešaka u laboratorijskoj medicini radi osiguranja zaštite pacijenata.

Magnify photo

Učesnici 4th IFCC Simpozijuma, Beograd.
N. Majkić-Singh, S. Ignjatović sa predavačima iz Italije i SAD

Na zatvaranju Kongresa Prof. dr Nada Majkić-Singh, predsednik BCLF uručila je Tatjani Jeftović iz Instituta za biohemiju Medicinskog fakulteta iz Niša, BALKAN AWARD 2008 za naučni rad „Polymorphism of TNF-a-308 and LT-a+250 and Endonuclease in Adults Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia and non-Hodgkin’s lymphoma“. BALKAN AWARD zajednički dodeljuju, nakon anonimne procene žirija iz svih balkanskih zemalja Balkan Clinical Laboratory Federation i firma Biosystems, kako podsticaj mladim istraživačima.

Magnify photo
Učesnici 20-tog IFCC Kongresa Fortaleza, Brazil.
S leva na desno: J. Đorđević, N. Majkić-Singh, R. Obrenović

Sredinom novembra prof. dr Nada Majkić-Singh sudelovala je na poziv Francuskog društva za laboratorijsku medicinu i EC4 Komisije na 53-em internacionalnom kongresu francuskih medicinskih biohemičara u specijalnoj evropskoj sekciji i okruglom stolu na temu „Ko su budući medicinski biohemičari u Evropi“ gde je izložila iskustva školovanja i SADvršavanja medicinskih i kliničkih biohemičara u Srbiji. Nada Majkić-Singh izložila je temu „Serbian experiences in continuing medical education“ na osnovu čega se došlo do zaključka da naši biohemičari ispunjavaju standardne uslove EC4 Registra što će im pružiti mogućnost da rade u bilo kojoj zemlji EU. S obzirom na činjenicu da naša zemlja još uvek nije EU članica, prof. dr Nada Majkić-Singh je primljena u EC4 Komisiju kao pridruženi član sa mogućnošću učešća u radu i primanja svih neophodnih informacija o radu ovog veoma značajnog tela za regulisanje ispunjenosti uslova za medicinske biohemičare.

Prof. Dr Nada Majkić-Singh