Poštovane kolege,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je najveći broj biohemičara uspešno završio prvo relicenciranje i da je u toku dodela licenci:

– U ogranku Beograd svečano uručenje licenci održaće se dana 04. 06. 2015. godine u prostorijama Hotela „Mladost“, ul. Bul oslobođenja br. 56a u Beogradu, sa početkom u 12h

U ostala dva Ogranka licence su uručene

– u ogranku Vojvodina dana 28. 04. 2015. godine u prostorijama Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad u Novom Sadu
– U Ogranku Niš dana 11. 05. 2015. godine u prostorijama Instituta za javno zdravlje Niš „Pasterov zavod“ u Nišu

U ime Komore i u svoje ime čestitam svim biohemičarima koji su uspešno završili prvi licencni period i stekli pravo na Licence za samostalni rad i želim puno uspeha u radu u novom licencnom periodu.

Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.
Direktor Komore biohemičara Srbije